Privacy Policy update 18-12-2017Leuke-Moppen heeft deze privacy verklaring opgesteld omdat wij uw privacy zeer serieus nemen. Het onderstaande licht toe hoe wij binnen de websites van Leuke-Moppen met persoonlijke informatie omgaan. Het betreft hier de volgende websites: www.Leuke-Moppen.nl, hierna te noemen: ‘onze websites’.

Alle persoonsgegevens die door onze websites worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De informatie die u aan onze websites geeft die zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Het doel van het registreren van persoonsgegevens door onze websites is het op maat kunnen leveren van informatieve, redactionele en commerciële informatie aan onze bezoekers. We gebruiken uw IP adres voor de verwerking van problemen met onze server, voor de administratie van onze sites en het blokkeren van ongewenste bezoekers. Het IP adres wordt tevens gebruikt om bezoekers te herkennen.

Cookies

Onze websites maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het voor ons mogelijk maakt om bepaalde login informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

Externe leveranciers (inclusief Google) maken gebruik van cookies om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken van een gebruiker aan uw website. Met de DoubleClick-cookie kunnen Google en zijn partners advertenties weergeven aan uw gebruikers op basis van hun bezoek aan uw sites en/of andere sites op internet. Gebruikers kunnen zich afmelden voor het gebruik van de DoubleClick-cookie voor op interesses gebaseerd adverteren door het beheer van advertentievoorkeuren te bezoeken.

Externe links en formulieren

Onze registratieformulieren verzoeken de gebruikers ons van zowel persoonlijke als professionele informatie te voorzien (zoals naam, adres, email en functie).

Onze websites bevatten links naar andere sites en sites van (business) partners die niet tot onze websites behoren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van externe websites. In uitzonderingsgevallen delen onze websites informatie met nauwkeurig gekozen partners om beter aan uw wensen te kunnen voldoen. U zult daarvan altijd op de hoogte worden gebracht.

U vindt op onze websites op een aantal plaatsen doorverwijzingen naar partnersites waar u de desbetreffende apparaten kunt aanschaffen. Op onze websites zelf worden geen apparaten gekocht. Wij ontvangen echter een kleine commissie wanneer u op een partnersite een aankoop doet.

Sommige van onze websites stellen communities en forums beschikbaar aan onze bezoekers. Alle informatie die op die plekken wordt openbaar gemaakt, valt onder het publieke domein. Wees daarom zorgvuldig met de informatie die u daar eventueel vrij geeft. Leuke-Moppen heeft het recht om content die door gebruikers op onze websites gecreëerd is her te gebruiken voor (commerciële) doeleinden.

Wijzigen van de privacyverklaring

Leuke-Moppen houdt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden. Leuke-Moppen adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Acceptatie

Wij gaan ervan uit dat wanneer u onze websites gebruikt, u dit document zorgvuldig doorgelezen heeft en de daarin vervatte adviezen begrijpt en opgevolgd heeft. Als u het met de privacy statement of met de adviezen die wij geven oneens bent, doet u er verstandig aan af te zien van het gebruik van onze websites. Wij behouden ons het recht voor om, waar nodig, van tijd tot tijd veranderingen in de privacy statement aan te brengen. Wanneer u van onze websites gebruik blijft maken nadat (een) dergelijke verandering/veranderingen van deze voorwaarden bekendgemaakt is/zijn, wordt u geacht de privacy statement te hebben geaccepteerd.